Actueel

Sergio González wint belangrijke essay prijs

 

Sergio González wint belangrijke essay prijs

 

Sergio González is de eerste Mexicaanse journalist geweest die Arsène interviewde in 2002. Hij wees haar op het feit dat de moord op Hester gemeld moest worden bij Amnesty International. Daarmee was dat de eerste aanzet tot het ontstaan van de stichting Hester. Hij schreef nu, samen met Irma Casas, directeur van Casa Amiga, het voorwoord in de Spaanse vertaling van het boek Noodkreet uit Juárez, dat op 6 mei in Mexico Stad verschijnt. Sergio zal in het panel zitten bij de presentatie “Grito de socorro desde Juárez”.

 

Op 6 april werd bekend gemaakt dat aan Sergio González de prestigieuze prijs voor essays is toegekend van de Spaanse uitgever Anagrama, voor het essay ‘Campo de guerra’, (slagveld). In dit essay analiseert Sergio de internationale politieke tendens, geleid door de VS, om, onder het voorwendsel van de oorlog tegen het terrorisme, de burgers te bespioneren.

 

“Wij schrijvers en journalisten moeten weer leren dat literatuur niet alleen maar dient tot vermaak, ze moet ook aanzetten tot denken, analyseren.”

 

Sergio is ook de auteur van het boek ‘Huesos en el desierto’, een angstaanjagend relaas over de vrouwenmoorden in Ciudad Juárez, het resultaat van een diepgaand onderzoek naar het geweld tegen vrouwen en het gebrek aan daadkracht van politie en justitie om de daders te pakken. Hij wijdde daarin ook een hoofdstuk aan de moord op Hester: “La pequeña holandesa”.
Na het verschijnen van dit boek werd hij vele malen bedreigd en zelfs ontvoerd en mishandeld.

 

Fleur en Juultje uit Breda

Ik was op dinsdag 15 april in Breda en kreeg daar van twee meisjes van 12 jaar een donatie van € 15,00! Fleur en Juultje hadden samen een feestje georganiseerd voor de klas, groep 8. De € 15,00 die overbleven waren voor de twee meiden, maar ze vonden het een goed plan die bij mij in te leveren, zo leverden zij ook hun bijdrage om de reis- en verblijfkosten voor de jurist Carlos Castresana bij het proces te kunnen.

Bedankt Fleur en Juultje!

Arsène

 

 

Interview Arsène bij Movies that Matter

    Interview Arsène bij Movies that Matter

Een interview van Arsène naar aanleiding van de film Narco Cultura bij Movies that Matter.

http://dailymatters.moviesthatmatter.nl/mexico-hysterisch-huilende-moeders-met-vrolijke-polkamuziek-op-de-achtergrond/

7e Conferentie over vrouwenmoord

 

  7e Conferentie over vrouwenmoord

 Op 6 maart woonde de stichting Hester de 7e Conferentie bij over Vrouwenmoord. Het thema: Stop vrouwenmoord in Europa en Latijns-Amerika.

De conferentie was georganiseerd door de Groenen/EVA in het Europees Parlement, in samenwerking met de Heinrich Böll Stiftung, CIFCA (een organisatie die probeert de Europese politiek m.b.t. Centraal Amerika en Mexico te beïnvloeden), Grupo Sur (Samenwerkingsverband van Europese NGO’s ter bevordering van de relatie tussen de EU en Latijns-Amerika en de Cariben) , ALOP (Een samenwerkingsverband van Latijns-Amerikaanse NGO’s), OIDHACO  (Internationaal bureau voor mensenrechten, Colombia).

 http://www.greens-efa.eu/stop-feminicide-in-europe-and-in-latin-america-11650.html

 Een lange rij van sprekers trok aan ons voorbij, maar de meeste indruk maakte toch wel Imelda Marrufo Nava, Advocate uit Mexico, coördinator van het netwerk “Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez”, waar Casa Amigo ook toe behoort. Zij gaf aan dat het belangrijk is de Mexicaanse overheid te houden aan de uitspraak van de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten over de moorden van het Campo Algodonero.

Er is wel enige vooruitgang in Mexico. Er is nu een protocol voor het geval dat een vrouw verdwenen is, waardoor er veel eerder gezocht wordt.
De verschillende instanties zijn nu bijeengebracht op één centrale plek, zodat slachtoffers en nabestaanden niet meer van hot naar haar moeten, maar er zijn ook zaken die niet goed gaan. Er zijn bijvoorbeeld veel instanties gecreëerd, maar er is niet voldoende gespecialiseerd personeel om die te bemannen.
Er is weliswaar een wet tegen geweld en voor het recht op een leven zonder geweld, maar die is nog nooit toegepast.

 Lunchdebat

In een lunchdebat met als thema De invloed van de media op vrouwenmoord en geweld tegen vrouwen, werd gesteld dat de media op een veel te sensatiebeluste wijze informeren over vrouwenmoord en geweld tegen vrouwen. Er wordt veel meer aandacht besteed aan moord op vrouwen dan aan moord op mannen. Natuurlijk wordt dit bevorderd door de commercie: bad news is good news. Journalisten zouden zich moeten verzetten tegen deze tendens en moeten doen aan zelfregulering. Wetgeving over de manier waarop media over deze zaken moeten informeren is problematisch, want het zou een aantasting zijn van de persvrijheid. Journalisten kunnen zelf een soort redactieraden oprichten met vertegenwoordigers van journalisten, uitgevers en de burgermaatschappij. Er bestaan in de wereld ongeveer 400 van deze onafhankelijke redactieraden.
Een spreekster was van mening dat er een grens is aan de persvrijheid als deze leidt tot meer geweld en vrouwenmoorden

De belangrijkste conclusies van de conferenties

De verschillende maatschappelijke organisaties vragen de EU en CELAC (Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caraibische Staten) om een politieke lijn te volgen om een eind te maken aan vrouwenmoord.

Er moeten meer juristen, advocaten, rechters worden opgeleid. Er wordt geïnvesteerd in preventie, maar niet in opleidingen.


                         


Vrouwenmoord is géén specifiek Mexicaans, of Latijns-Amerikaans probleem. Het is een mondiaal probleem. Ook in Europa, Azië, Afrika vindt vrouwenmoord  plaats.  Voor alle landen in de wereld geldt dat er geen juiste cijfers zijn van vrouwenmoorden, met uitzondering van Finland. Toch werd er aangegeven dat er in Europa dagelijks 7 vrouwen slachtoffer zijn van vrouwenmoord. Slechts 2 tot 10 % van de vrouwen die slachtoffer zijn van verkrachting doen aangifte.
Geweld tegen vrouwen wereldwijd, veroorzaakt meer dodelijke slachtoffers dan kanker, malaria en hart en vaatziekten bij elkaar.

Vrouwenmoord moet erkend worden als een misdaad tegen de menselijkheid.
Opvoeding en scholing zijn van essentieel belang voor een mentaliteitsverandering.

Het thema geweld tegen vrouwen en vrouwenmoord is momenteel geen onderdeel van de millennium goals. Dat moet bij de volgende millennium goals, die in 2015 vastgesteld zullen worden, wel gebeuren.

In 2011 heeft de Raad van Europa in Istanbul een Conventie aangenomen over de preventie en strijd tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Deze conventie is pas door 8 landen in Europa geratificeerd (Nederland is daar nog niet bij) Nog minstens 2 landen moeten dit verdrag ratificeren om het bindend te laten zijn voor alle leden van de EU. De ratificatie van de Conventie van Istanbul kan bijdragen een eind te maken aan de straffeloosheid.

Als negatieve tendens wordt gezien de extreme seksualisering van de maatschappij.
In de Latijns-Amerikaanse regio hebben 7 van de 10 vrouwen begrip voor geweld tegen vrouwen.

Er heerst nog steeds veel straffeloosheid. Een aanklacht indienen is een lang en problematisch proces.
In Latijns-Amerika is er nog steeds een groot verschil in behandeling als het om een buitenlands of nationaal slachtoffer gaat.

Geen enkel land in de wereld kan zeggen dat het gelijke rechten heeft bereikt voor man en vrouw.

Raul Romeva

Europarlamentarier Raul Romeva, die dit jaar zijn politieke loopbaan in Europa beëindigt (hij is 10 jaar parlamentarier geweest), richtte zich speciaal tot Arsène die hij een voorbeeld noemde van wat één iemand kan bereiken door vasthoudendheid. Hij legde er de nadruk op dat vrouwenmoord universeel is en dat we ook Azië en Afrika niet mogen vergeten. We moeten strijden tegen de straffeloosheid.

We moeten ervoor zorgen dat er juiste cijfers komen.

Romeva stelde dat het niet voldoende is om gelijk te hebben, je moet ook de kracht hebben om voor je gelijk te vechten.
We moeten de regeringen er goed van doordringen dat de kosten van het geweld tegen vrouwen veel hoger zijn dan de kosten van preventie. Het argument dat preventieve maatregelen te duur zijn, is onacceptabel, zowel uit moreel als economisch oogpunt.

Over drie weken zullen de parlementen van de EU en Latijns-Amerika een resolutie aannemen over vrouwenmoord in Europa en Latijns-Amerika

Uitdaging:

- genoegdoening aan de slachtoffers en nabestaanden          

- culturele omslag bewerkstelligen.

 “Todo es posible, todo está por hacer”

 

Eerste bedragen stromen binnen...

 Eerste bedragen voor financiële steun

De eerste bedragen voor de financiële steun voor de onkosten van het proces in Mexico stromen binnen.... 1.700,- euro.
Dank namens Hester, en nabestaanden in Ciudad Juárez!

Arsène, stichting Hester

Nieuwsbrief nummer 2, 2013

Nieuwsbrief nummer 2, 2013 is hier te downloaden

Nieuwsbrief nummer 1, 2013

Nieuwsbrief nummer 1, 2013 is hier te downloaden

Beste Vriend van stichting Hester

 
     
Voorburg, 25 maart 2014
  
Beste Vriend van stichting Hester, 
 
Zoals u onlangs vernam is Roberto Flores in Mexico op 24 januari van dit jaar aangehouden voor de moord op onze dochter Hester van Nierop, 15 jaar geleden gepleegd op 19 september 1998 in Ciudad Juárez . De verdachte zal in Mexico worden berecht.
Het is van het grootste belang dat dit proces zorgvuldig wordt gevoerd en dat het recht kan zegevieren.
Wij laten ons vertegenwoordigen in dit proces door  advocate en mensenrechtenverdediger Luz Castro. Zij werkt voor het Centrum voor Mensenrechten van de vrouw in Chiuhuahua (CEDEHM). Luz Castro heeft voorgesteld om dr. Carlos Castresanaals adviseur te vragen  Dr. Carlos Castresana is namelijk expert op het gebied van feminicide en seriemoord en kent het rechtsysteem in Latijns-Amerika goed. Hij was onder meer opsteller van de aanklachten tegen de junta’s van Argentinië en Chili en speciale rapporteur van de Internationale Commissie tegen straffeloosheid in Guatamala. Hij is volledig bekend met de zaak Hester. Wij zijn verheugd dat hij zijn steun belangeloos heeft toegezegd.
U zult begrijpen dat dit proces van berechting  enige tijd zal gaan duren en onkosten met zich meebrengt. Het CEDEHM is volledig afhankelijk van sponsoren en heeft de stichting Hester om financiële steun gevraagd om ook de onkosten van dr Carlos. Castresana te kunnen dekken. De onkosten bestaan ondermeer uit vervoerskosten en verblijfskosten van dr Catresana die gedurende het proces een aantal keer vanuit de Verenigde Staten naar Mexico zal moeten reizen als adviseur. 
Stichting Hester wil graag bijdragen in deze onkosten, maar  kan dat  alleen samen met u doen.
Juist vanwege uw grote betrokkenheid en uw financiële steun aan Stichting Hester waarvoor we heel dankbaar zijn, willen we u concreet vragen ons met een extra bijdrage in deze te helpen.
Zo maakt u het mede mogelijk recht te doen spreken namens Hester, en nabestaanden in Ciudad Juárez  hoop op gerechtigheid te geven.
Uw extra bijdrage kunt u overmaken op rekening NL37 ABNA 0400928442 ten name van Stichting Hester onder vermelding van : Proces Hester
Ik hoop van harte dat u ons extra wilt ondersteunen! Bij voorbaat heel veel dank,

Arsène van Nierop
Voorzitter Bestuur Stichting Hester
arsene@hester.nu
070 3461837

0654952135 
Stichting Hester heeft de ANBI-status en  uw extra gift is dus aftrekbaar van de belasting!

Mooie gift van de familie Hillenaar uit Breda

Breda 23 maart 2014

Een paar weken geleden las ik dat er in het buurthuis een lentebeurs was.

Het zou leuk zijn om daar mijn zelfgemaakte spulletjes te verkopen. Ik ben gaan informeren en hoorde dat dat niet de opzet was. Daar kwamen vooral mensen die wilden laten zien wat hun werk of hobby was. Ik heb toen uitgelegd dat ik voor een goed doel wilde verkopen. Dat moest met het bestuur van "Kleur je lente" besproken worden. Al snel kreeg ik een positieve reactie. De vraag was of ik wel 2 dagen wilde komen. Dat wilde ik. En of ik informatie had over de stichting. Daar zorgde Arsène voor. Ik kreeg een halve biljarttafel tot mijn beschikking, helemaal leuk. Ik werd aardig ontvangen, dus ik had er meteen zin in! En het was geweldig om te doen. Zoveel interesse in het verhaal over Hester. Dat deed me goed! Ik heb vijf boeken en voor 125 euro aan spulletjes verkocht. Totaal 175 euro!  Ik stort dat op de rekening van de stichting.

Wat ook mooi was, was dat veel mensen de krantenartikelen meenamen!

Voor stichting Hester: succes met het binnenhalen van het extra geld voor het proces.  

Hartelijke groeten van Els en Wim Hillenaar  (Wim zorgde voor de randvoorwaarden)

'Hester, bloem uit het asfalt' - documentaire RWN

Via deze link kunt u de documentaire "Desert Flower" bekijken over Vrouwenmoorden in Mexico. Gemaakt door Pablo Gamez (RNW) op reis met Arsène en Roeland van Nierop 15 jaar nadat Hester is vermoord in Ciuad Juàrez, Mexico.  http://www.youtube.com/watch?v=r8AVgs6KOVI&feature=youtu.be

Op de website van RWN is meer te lezen over de documentaire "Desert Flower". Zie link:

http://www.rnw.org/story/desert-flower-%E2%80%93-planting-seeds-justice-and-equality

Pagina's