Eerste bedragen stromen binnen...

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Eerste bedragen stromen binnen...

 Eerste bedragen voor financiële steun

De eerste bedragen voor de financiële steun voor de onkosten van het proces in Mexico stromen binnen.... 1.700,- euro.
Dank namens Hester, en nabestaanden in Ciudad Juárez!

Arsène, stichting Hester