Grote donatie voor onderwijs

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Grote donatie voor onderwijs

Een van de vrienden van stichting Hester gaf aan dat na haar overlijden het mooi zou zijn een fondsop te richten dat zich specifiek richt op het ontwikkelen van vrouwen. De gedachte hierachter was en is dat vrouwen door het volgen van opleidingen hoger op de maatschappelijke ladder zouden kunnen stijgen en zodoende de situatie in hun omgeving voor andere vrouwen zouden kunnen verbeteren.

Het project Escuela para tí kwam daarom als geroepen! Het voldeed aan alle eisen en dus werd besloten de helft van Escuela para tí uit dit fonds te bekostigen. Fantastisch! Wat een prachtig kerstgeschenk!


We hebben hiernaast ook reeds kleinere schenkingen gekregen waar we heel blij mee waren. Mocht u ook willen bijdragen aan dit project kunt u een bijdrage kunt u overmaken op rekening NL37 ABNA 0400928442 ten name van Stichting Hester onder vermelding van : Escuela para ti


Meer informatie over het plan vindt u hier