Stichting Hester zoekt nieuwe bestuursleden

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Stichting Hester zoekt nieuwe bestuursleden

Ben je op de hoogte van de slechte mensenrechtensituatie in Mexico?
Weet je dat er in Mexico meer dan 28000 mensen vermist worden?
Weet je dat er dagelijks zes vrouwen in Mexico worden vermoord en dat er de laatste tien jaar duizenden vrouwen en meisjes zijn vermoord of nog worden vermist terwijl daders ongestraft blijven?
Wil je meewerken om zowel de Mexicaanse als de Nederlandse regering deze feiten steeds weer voor te houden en te proberen deze zaken op de politieke agenda te krijgen?
Heb je ideeën en tijd om acties op te zetten gericht op het bestrijden van straffeloosheid en geweld tegen vrouwen in Mexico?
Wil je bestuurlijke ervaring opdoen in een organisatie die zich voor deze zaken inzet, meld je dan voor 3 september 2016 aan via steun@Hester.nu.

Laat zien hoe je denkt je te kunnen inzetten voor het werk van de stichting Hester. 

Wij zijn een organisatie van uitsluitend vrijwilligers die zich inzet voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in met name de Mexicaanse stad Ciudad Juarez, waar in 1998 de Nederlandse Hester van Nierop werd vermoord. Met onze trouwe donateurs steunen wij onder andere het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga, een opvanghuis voor slachtoffers van geweld tegen vrouwen. 

Wij hebben goede banden met het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse ambassade in Mexico en de Mexicaanse ambassade in Nederland.

Wij vergaderen zes maal per jaar in Voorburg. 

Bekijk de film Desertflower, lees het verslag van ons minisymposium, met een videoboodschap van minister van Buitenlandse zaken Bert Koenders, het verslag van de 2e Hesterlezing door de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans.