Samenwerking

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Samenwerking

Stichting Hester zet zich in voor de volgende doelen:

 1. de moord op vrouwen permanent op de agenda van de internationale gemeenschap houden met als doel het bewerkstelligen van gerechtelijk onderzoek;
 2. het voorkomen van geweld tegen vrouwen in Mexico; met focus op Ciudad Juárez,
 3. het ondersteunen van vrouwelijke slachtoffers van geweld en met geweld bedreigde vrouwen, hun naasten en nabestaanden.

Om deze doelen te bereiken werkt zij samen met de volgende organisaties:

 • Casa Amiga
 • CEDEHM: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Nederlandse ambassade in Mexico
 • Europees Parlement, ‘de Groenen”
 • RWN Wereldomroep
 • Mexicaanse ambassade
 • Peace Brigade International
 • WO=MEN
 • Media Naranja
 • Mexcicanos por la Paz
 • Mama Cash