Stichting Hester heeft zich per 1 januari 2020 opgeheven.

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Stichting Hester heeft zich per 1 januari 2020 opgeheven.

Na vijftien jaar is er een einde gekomen aan de stichting Hester.

In onze nieuwsbrief van  september 2019 kondigden wij dit al aan.

Casa Amiga krijgt inmiddels van meerdere kanten hulp en is niet meer afhankelijk van de stichting Hester. Een andere reden is dat het moeilijk is het werk voort te zetten. Het vinden van nieuwe bestuursleden, waaronder een voorzitter is in de afgelopen jaren niet gelukt. Het bestuur heeft diverse mogelijkheden onderzocht om de voortgang van de stichting te garanderen, maar helaas, tevergeefs. Uiteindelijk werd met pijn in het hart besloten de stichting op te heffen. In september reisden Arsène en Roeland nog één keer naar Mexico, om afscheid te nemen en om aan 16 vrouwen het diploma Preparatorio uit te reiken dat zij, volledig gefinancierd door de stichting Hester konden behalen en waarmee ze naar het hoger onderwijs kunnen doorstromen. Voor een verslag hiervan verwijzen wij u graag naar de tweede nieuwsbrief van september 2019.

 Op 24 november 2019 was er in Den Haag een afscheidsborrel voor alle vrienden van de stichting Hester en daarbij blikten we dankbaar terug.

Stichting Hester heeft haar doelstellingen waar kunnen maken.

Er is in Ciudad Juárez veel bereikt in de ondersteuning van vrouwelijke slachtoffers van geweld en met geweld bedreigde vrouwen en hun familie en er is veel geïnvesteerd in het voorkomen van geweld tegen vrouwen. De stichting Hester heeft er ook voor gezorgd dat de moord op vrouwen permanent op de agenda van de internationale gemeenschap staat met als doel het bewerkstelligen van gerechtelijk onderzoek. Het ministerie van Buitenlandse zaken in Nederland en in Mexico steunde de stichting vanaf het begin en in de laatste reactie van de directie Westelijk Halfrond van Buitenlandse zaken lazen wij:” Stichting Hester heeft geweld tegen vrouwen in Mexico blijvend geagendeerd. Het ministerie van Buitenlandse zaken zal deze inzet voor vrouwenrechten in Mexico voortzetten. In 2020 zijn vrouwenrechten prioriteit in de mensenrechten portefeuille van de ambassade in Mexico-stad.”

Het innen van de donaties is per 1 januari gestopt. Onze website blijft voorlopig in de lucht maar zal niet meer worden aangevuld.

Wij danken iedereen voor de altijd weer getoonde warme belangstelling en steun. Alleen daardoor heeft de stichting Hester haar werk kunnen doen.

Het bestuur van de stichting Hester.