Workshop over toenemend geweld in Mexico

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Workshop over toenemend geweld in Mexico

In mei vond in de Universiteit van Utrecht een workshop plaats ‘Truth and justice from below in violent Mexico’. De workshop werd georganiseerd dankzij de steun van de  ‘Arts and Humanities Research Council’ van het Verenigd Koninkijk en de Universiteit van Utrecht, in het bijzonder dankzij Prof. Dr. Wil Pansters, hoogleraar Latijns-Amerika, gespecialiseerd in Mexico.

Het doel van de workshop was analyseren hoe de verschillende maatschappelijke groeperingen in Mexico proberen het hoofd te bieden aan het toenemende geweld in het land. Daartoe waren experts op verschillend gebied bijeengebracht: academici, vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties, activisten, journalisten en juristen, actief in Mexico en Europa.

De workshop is voorbereid i.s.m. verschillende organisaties zoals Amnesty International, Stichting Hester en Peace Brigades International (PBI). Naar aanleiding van de workshop hebben de organisatoren een ‘Policy Statement’ gepubliceerd, dat wij hierbij onder uw aandacht brengen.

Policy Statement: English / Español