Het Karaktersymbool

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Het Karaktersymbool

4 februari 2013 – Enkele bestuursleden van de stichting Hester volgden een workshop bij “Het Karaktersymbool” te Rotterdam. We wilden ervaren of deze workshop wellicht geschikt is voor getraumatiseerde vrouwen in Mexico.
In Het Karaktersymbool breng je de eigenschappen van je beleving in beeld. De manier waarop je de wereld waarneemt en interpreteert als de werkelijkheid.

Op www.hetkaraktersymbool.nl meer informatie.