2007

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Bezoek minister Koenders aan Mexico

 

Uiteraard is de minister van Buitenlandse Zaken en belangrijke schakel voor ons tussen de Mexicaanse overheid en ons. Bij het aantreden van minister Koenders hebben we hem dan ook geschreven. En nu in mei bezocht hij Mexico en ontving van ons een brief om hem weer helemaal bij te praten.

Leuk natuurlijk dat Buitenlandse Zaken dan, bij terugkomst, ook de moeite neemt ons te bellen en ons op de hoogte stelt van zijn bezoek.

Minister Koenders heeft het verschillende keren over de zaak Hester gehad. Hij heeft een gesprek van ruim een uur met hun minister van Buitenlandse zaken Meade gehad. In dat gesprek is Hester uitgebreid naar voren gekomen. Meade heeft ook naderhand publiekelijk aandacht geschonken aan dat gesprek. Mexico is zich terdege bewust van het belang deze rechtszaak tot een goed einde te brengen. De belangstelling werd als heel oprecht ervaren.

 

Je zou kunnen stellen dat het een herhaling van zetten is en je kan je afvragen wat dat voor zin heeft. Maar de kracht ligt in het feit dat dit gesprek weer als referentiepunt kan dienen, omdat er formeel tussen deze ministers over gesproken is. Mocht er in de komende maanden iets mis gaan of stel dat ze het gevoel krijgen dat er geen vaart meer in de zaak zit, dan kunnen zowel wij als zij aan de bel trekken.

 

Verder had de minister nog aparte ontmoetingen met belangrijke mensenrechtenpersonen. Hier kwam naar voren dat het verschil tussen de regionale en federale overheid enorm is.

Maar toch worden mensenrechten nu meer als thema opgepakt in Mexico. Mede door de 2000 aanbevelingen die gedaan zijn in een internationaal rapport dat afgelopen jaar verscheen.

 

Vervolgens ging het ook specifiek over vrouwenrechten. Moedersterfte bij de geboorte wordt sinds kort gezien als vrouwenrecht. Dus het is nu een vrouwenrecht dat de gezondheidszorg moet worden verbeterd bij bevallingen.

 

En dan het strafrecht. In de context van de internationale ambitie van  Mexico wordt Mexico gedwongen naar de eigen navel te kijken! En dat komt mede door onze niet aflatende vasthoudendheid bij de zaak Hester. Dat helpt uiteindelijk toch!

 

Continue reading →

Verslag van de Mexico-reis

Ciudad Juárez, aankomst bij Casa Amiga

Na een reis van 15 uur vliegen kwamen we om 1 uur ‘s nachts aan in ons hotel in Juárez. Een goed moment om in een diepe slaap te vallen. De volgende ochtend startten we met een stevig ontbijt: bruine bonen, taco’s, eieren, vlees, groenten. Vervolgens stond Irma Casas, directeur van Casa Amiga, klaar om ons mee te nemen naar Casa Amiga. Een uur rijden met de auto. Alle afstanden zijn niet te vergelijken met de stukken die we hier te rijden hebben. Je zit altijd minstens een uur in de auto van het ene plekje naar het andere.

Continue reading →

Ons bezoek aan Casa Amiga

Na ons bezoek van 27 mei tot 3 juni 2007 aan Casa Amiga zijn we als geen ander in staat Casa Amiga te introduceren! Natuurlijk gingen we ook de afgelopen jaren al uit van onze  ervaring met Casa Amiga en de oprichtster en directeur Esther Chávez. In 2004 werden we als slachtoffers op een voortreffelijke manier door haar opgevangen en begeleid in onze gesprekken met politie en justitie.

Continue reading →

nieuwsbrief 4 - 2014

Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen / Ontmoeting met mensenrechten- verdedigster Silvia Méndez / Voortgang van het proces / Nieuw bestuurslid Léon van Geest / De vertaling van Arsènes boek in het Engels / Alternatieve manieren om te doneren
Continue reading →