Lezing Arsène

De stichting Hester zet zich in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in (vooral) de Mexicaanse stad Ciudad Juárez, waar in 1998 Hester van Nierop werd vermoord. Ze steunt daarbij o.a. het werk van de plaatselijke organisatie Casa Amiga.

Lezing Arsène

Op 6 oktober 2016 zal Arsène een lezing houden over de stichting Hester.
Zij is hiervoor uitgenodigd door het Katholiek Vrouwengilde, afdeling Kijkduin.

De lezing vindt plaats van 14.00-16.00 uur
in  “De Bergerie”, Pastoor van Arskerk,
Aaltje Noordewierstraat 4, 2551 GA, Den Haag.